Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2015:

Dospelí 857
Mládež 58
Deti 98

Náhodný obrázok
srz-185
Kalendár událostí
<< mar 2017 >>
pusšpsn
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Archív článkov
Najnovšie komentáre

Vítajte na stránkach MO SRZ Trstená

vn tvrdosinStránka Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej bola vytvorená pre potreby informovať našich členov, ale aj širokú verejnosť o dianí v našej organizácii. Dozviete sa tu tiež o pripravovaných akciách a podujatiach organizovaných našou organizáciou, novinky z oblasti rybárskej legislatívy a iné dôležité informácie týkajúce sa oblasti rybárstva a Slovenského rybárskeho zväzu. Veríme, že na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete a zvýšime Vám tak kvalitu rybolovu v našich revíroch. Čítať celý článok »

Print Friendly

2% z dane

Oznamujeme členom, že od roku 2016 je možné darovať Slovenskému rybárskemu zväzu miestnej organizácii Trstená 2% z Vašej dane. Vyzbieraná suma bude použitá na presne určený účel, ktorý necháme na výbere a rozhodnutí samotných rybárov na Výročnej členskej schôdzi 2017. Bližšie informácie o podmienkach sa dozviete na našej stránke srztrstena.sk. Spôsob poukázania závisí od toho, či ste fyzická osoba resp. zamestnanec alebo právnická osoba:

Fyzická osoba alebo zamestnanec, ale aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa – organizácie, ktorá je uvedená v zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 €. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie sami alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ. Ak ste zamestnanec, zamestnávateľ Vám na požiadanie vyplní tlačivo s názvom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak zamestnávateľ toto tlačivo nemá, môžete si ho vytlačiť z našej stránky www.srztrstena.sk a zamestnávateľ Vám ho vyplní. Toto tlačivo spolu s vyplneným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov je potrebné doručiť daňovému úradu príslušnému podľa miesta bydliska najneskôr do 30. apríla 2016. Toto tlačivo si taktiež môžete vytlačiť z našej stránky www.srztrstena.sk. Živnostníci % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. 

Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov 2%, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Údaje o prijímateľovi (je potrebné v tlačivách vyplniť presne takto):

Obchodné meno alebo názov:
Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Trstená
Sídlo:
Železničiarov 294/38, Trstená
Právna forma:
občianske združenie
IČO:
37802771

Print Friendly

Spravodaj č. 1/2017

Print Friendly

Medzibrodská muška 2017

Print Friendly

Brigáda – plašenie a odstrel kormorána

Dňa 25.02.2017 o 16:00 hod. bude MO SRZ Trstená spolu s Poľovníckymi združeniami Tvrdošín a Krásna Hôrka organizovať usmrcovanie a vyrušovanie kormorána veľkého na VN Tvrdošín.

Záujemcovia sa tejto akcie môžu zúčastniť, odpracovať si povinnosť brigády a pomôcť pri eliminovaní tlaku kormorána na naše vody.

V uvedený deň treba prísť na tieto stanovištia a prihlásiť sa:

  • Krásna Hôrka – krčma u Koca – p. Adámus

Prihlasovanie sa iným spôsobom nebude akceptované!!!

V prípade nejasností sa môžete informovať p. Adamusa tel. 0907659680

Výbor MO SRZ Trstená

Print Friendly

VN Orava – rokovanie na ministerstve vo veci udelenia výnimky

V stredu 8.2.2017 sa na Ministerstve životného prostredia SR uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom prediskutovania problémov, ktoré sú zaznamenávané na rybárskom revíri VN Orava ako aj vznikajúcich konfliktov s niektorými paragrafmi zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, pri výkone rybárskeho práva.

Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina požiadal ešte v septembri 2016 o výnimku na VN Orava z niektorých ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny (4.stupeň ochrany), ako aj z niektorých zakázaných činností vyplývajúcich z vyhlášky č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlásilo Chránené vtáčie územie Horná Orava.

Štátna ochrana prírody SR dala k našej žiadosti zamietavé stanovisko, čo odôvodnila pribúdajúcimi nelegálnymi stavbami a prístreškami na brehu vodnej nádrže, ktoré využívajú najmä loviaci rybári. Následne v mesiaci január 2017 navrhla ako riešenie tohto problému spôsob, ktorý nie je pre SRZ prijateľný. ŠOP SR navrhla územie vo veľkosti približne polovice rybárskeho revíru VN Orava vziať pod svoju správu, čím by bol obmedzený výkon rybárskeho práva s predpokladom, že sa tak eliminujú tieto prístrešky a ostatné čierne stavby v predmetnom území a zabráni sa tiež ďalšej výstavbe.

Zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu-Rada Žilina s týmto návrhom nesúhlasili a navrhli ministerstvu (MŽP SR) udeliť výnimku na obdobie dvoch rokov, pričom počas tohto obdobia bude SRZ iniciovať systémové kroky na dodržiavanie podmienok v udelenej výnimke vrátane účinného boja proti nelegálnym stavbám v príbrežných oblastiach vodnej nádrže.

Po obdržaní rozhodnutia o udelenej výnimke pre SRZ Vás budeme informovať o jej obsahu.

Zdroj:
http://www.srzrada.sk/aktuality/vn-orava-rokovanie-na-ministerstve-vo-veci-udelenia-vynimky/

Print Friendly