Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2017:

Dospelí 907
Mládež 53
Deti 98

Náhodný obrázok
DSC02879.jpg
Kalendár událostí
<< jún 2018 >>
pusšpsn
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Archív článkov

Vítajte na stránkach MO SRZ Trstená

vn tvrdosin

Stránka Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej bola vytvorená pre potreby informovať našich členov, ale aj širokú verejnosť o dianí v našej organizácii. Dozviete sa tu tiež o pripravovaných akciách a podujatiach organizovaných našou organizáciou, novinky z oblasti rybárskej legislatívy a iné dôležité informácie týkajúce sa oblasti rybárstva a Slovenského rybárskeho zväzu. Veríme, že na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete a zvýšime Vám tak kvalitu rybolovu v našich revíroch. Čítať celý článok »

Print Friendly, PDF & Email

NRSR: Poslanci schválili zákon o rybárstve, má prispieť k ochrane vôd aj rybárov

13. 6. 2018 17:16

NRSR: Poslanci schválili zákon o rybárstve, má prispieť k ochrane vôd aj rybárov
 Bratislava 13. júna (TASR) – Rybárstvo na Slovensku sa má po vyše 15 rokoch riadiť novou modernou legislatívou. Poslanci Národnej rady SR totiž schválili návrh nového zákona o rybárstve, od ktorého si envirorezort okrem aktualizácie zastaraného právneho rámca sľubuje aj lepšiu ochranu vôd.
      Nová právna úprava preto zakazuje používanie chemicky upravovaných návnad vo vodných tokoch v blízkosti zdrojov pitnej vody alebo umožňuje odobrať revír správcom, ktorí legislatívu opakovane porušia. Na príprave envirorezort spolupracoval s rybármi.
      Ministerstvo životného prostredia si od zákona zároveň sľubuje lepšiu ochranu zdravia samotných rybárov. Umožňuje mu totiž efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Ak by veterinári objavili prekročenie limitných hodnôt chemických látok v rybách, mal by byť obratom vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danej oblasti. Rybári sa o tom dozvedia prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ.
      Zákon zakazuje aj lovné praktiky, ktoré sú pri niektorých druhoch rýb, ako pstruhy, hlavátka a zubáč, rybárskou obcou považované za neetické. Nový zákon upravuje aj pravidlá organizácie rybárskych pretekov. V súčasnosti podľa ministerstva nebolo možné zaistiť adekvátne podmienky, vymedziť priestor a zaistiť plynulý chod takýchto podujatí. vik kme von 

Zdroj:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=54675
Print Friendly, PDF & Email

Print Friendly, PDF & Email

Upozornenie na mimoriadny termín predaja povolení

Kontrolou evidencií členskej základne bolo zistené, že niektorí členovia nemajú splnené všetky povinnosti za rok 2017. Vzhľadom k tomu výbor MO SRZ Trstená odsúhlasil mimoriadny termín predaja povolení dňa 10.05.2018 od 16:30 hod. do 18:00 hod. v rybárskom dome v Trstenej, kde je možné vyrovnať svoje podlžnosti v hotovosti príp. zakúpiť povolenia na rybolov na rok 2018. Upozorňujeme členov, že nesplnenie členských povinností bude posudzované ako disciplinárne previnenie a bude postúpené na riešenie Disciplinárnej komisii.

Zoznam členov, ktorí nemajú splnené povinnosti za rok 2017

Zoznam členov, ktorí majú zaplatené platby v poriadku a povolenia pripravené na vyzdvihnutie

Print Friendly, PDF & Email

Súhrnná správa o využití výnimky z ochrany kormorána veľkého za obdobie 2017/2018

Uplatňovanie výnimky na lovných rybárskych revíroch v užívaní SRZ.

V sezóne 2017-2018 bolo na lovných rybárskych revíroch, ktorých užívateľom je Slovenský rybársky zväz možné realizovať plašenie a priamy odlov kormoránov veľkých (Phalacrocorax carbo) v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 4949/2015-1.10.2 (10/2015-rozkl.) zo dňa 9. 9. 2015, a to od 1. 9. 2017 do 31. 3. 2018. Vzhľadom na to, že za prvé tri mesiace roku 2017 sa podarilo takmer naplniť povolenú kvótu odstrelu kormorána veľkého – 1300 ks/rok, Slovenský rybársky zväz vydal svojim organizačným zložkám usmernenie, aby do konca roka 2017 realizovali na rybárskych revíroch iba plašenie. 

Organizované sčítanie kormoránov na nocoviskách sa uskutočnilo 13. januára 2018. Slovenský rybársky zväz sčítal na 28 nocoviskách 2 325 ks kormorána veľkého (s možnosťou navýšenia 10 %). Početnosť kormoránov teda oproti minulému roku výrazne klesla približne o 50%. Nižšia početnosť kormoránov na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu je však daná miernou zimou v celej Európe, kedy sa kormorány zdržiavali na veľkých vodných plochách v iných štátoch. Do sčítania kormoránov sa v tomto roku zapojilo aj menej osôb. Tento údaj však úplne nepopisuje reálnu početnosť kormorána na Slovensku, keďže pri sčítaní nebolo pokrytých 100% nocovísk alebo vodných plôch. Čítať celý článok »

Print Friendly, PDF & Email

Pozvánka na školenie a skúšky nových členov SRZ

Výbor MO SRZ oznamuje, že školenie nových členov sa uskutoční dňa 29. apríla 2018 od 9,00 hod. (nedeľa) v Rybárskom dome na ul. Železničiarov 38, Trstená.

Každý žiadateľ o členstvo pri prezentácii dostáva Zákon o rybárstve a Vykonávaciu vyhlášku. Poplatok za školenie a študijné materiály vo výške 12,50 € (10.-€ školenie + 2,50 € Stanovy) každý zaplatí pri prevzatí materiálov. Každý žiadateľ o členstvo v SRZ nech si so sebou prinesie písacie pomôcky.

Obsah školenia bude zameraný najmä na :

 1. Zákon o rybárstve č. 139/2002 Z.z.
  Vykonávacia vyhláška MŽP SR zo 17. marca 2006
  Stanovy SRZ
  Lektor : JUDr. Miloš Kabáč
 2. Základy morfológie a anatómie rýb, druhy rýb, choroby sladkovodných rýb
  Lektor : Mgr. Ivan Michalec
 3. Športový rybolov, technika lovu, prostriedky na rybolov
  Lektor : Mgr. Ivan Michalec
 4. Rybárske revíry MO SRZ Trstená, rybárske poriadky, predpisy pri kontrole lovu rýb
  Lektor : Alfonz Suľa
 5. Skúšobné testy
  Lektori : Ing. Adámus Bernard, Suľa Alfonz, Mgr. Michalec Ivan, JUDr. Kabáč Miloš
 6. Vyhodnotenie skúšok a organizačné pokyny pre nových členov ( výdaj povolení, organizovanie brigád a pretekov)

Podmienkou prijatia žiadateľa za člena MO SRZ Trstená je úspešné absolvovanie predpísaných skúšok pre nových členov, ktoré sa budú konať po skončení školenia.

Pozvánka

Prihlásení:

 1. Dolník Miroslav
 2. Domiňák Dušan
 3. Drahula Pavol
 4. DudaJakub
 5. Hajdúk Tomáš
 6. Harmata Martin
 7. Chabada Matúš
 8. Kolčák Jozef
 9. Kováč Jozef
 10. Kováčik Peter
 11. Kováčik Tibor
 12. Kováčiková Iveta
 13. Kovalčík Lukáš
 14. Lewandovský Filip
 15. Noga Jaroslav
 16. Polťák Peter
 17. Šiška Samuel
 18. Šprlák Jozef
 19. Šurina Róbert
 20. Tekeľ Ondrej
 21. Tekeľová Zuzana
 22. Večerek Ľudovít
Print Friendly, PDF & Email