Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2015:

Dospelí 857
Mládež 58
Deti 98

Náhodný obrázok
IMG_5874
Kalendár událostí
<< feb 2017 >>
pusšpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Archív článkov
Najnovšie komentáre

Vítajte na stránkach MO SRZ Trstená

vn tvrdosinStránka Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej bola vytvorená pre potreby informovať našich členov, ale aj širokú verejnosť o dianí v našej organizácii. Dozviete sa tu tiež o pripravovaných akciách a podujatiach organizovaných našou organizáciou, novinky z oblasti rybárskej legislatívy a iné dôležité informácie týkajúce sa oblasti rybárstva a Slovenského rybárskeho zväzu. Veríme, že na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete a zvýšime Vám tak kvalitu rybolovu v našich revíroch. Čítať celý článok »

Print Friendly

VN Orava – rokovanie na ministerstve vo veci udelenia výnimky

V stredu 8.2.2017 sa na Ministerstve životného prostredia SR uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom prediskutovania problémov, ktoré sú zaznamenávané na rybárskom revíri VN Orava ako aj vznikajúcich konfliktov s niektorými paragrafmi zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, pri výkone rybárskeho práva.

Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina požiadal ešte v septembri 2016 o výnimku na VN Orava z niektorých ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny (4.stupeň ochrany), ako aj z niektorých zakázaných činností vyplývajúcich z vyhlášky č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlásilo Chránené vtáčie územie Horná Orava.

Štátna ochrana prírody SR dala k našej žiadosti zamietavé stanovisko, čo odôvodnila pribúdajúcimi nelegálnymi stavbami a prístreškami na brehu vodnej nádrže, ktoré využívajú najmä loviaci rybári. Následne v mesiaci január 2017 navrhla ako riešenie tohto problému spôsob, ktorý nie je pre SRZ prijateľný. ŠOP SR navrhla územie vo veľkosti približne polovice rybárskeho revíru VN Orava vziať pod svoju správu, čím by bol obmedzený výkon rybárskeho práva s predpokladom, že sa tak eliminujú tieto prístrešky a ostatné čierne stavby v predmetnom území a zabráni sa tiež ďalšej výstavbe.

Zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu-Rada Žilina s týmto návrhom nesúhlasili a navrhli ministerstvu (MŽP SR) udeliť výnimku na obdobie dvoch rokov, pričom počas tohto obdobia bude SRZ iniciovať systémové kroky na dodržiavanie podmienok v udelenej výnimke vrátane účinného boja proti nelegálnym stavbám v príbrežných oblastiach vodnej nádrže.

Po obdržaní rozhodnutia o udelenej výnimke pre SRZ Vás budeme informovať o jej obsahu.

Zdroj:
http://www.srzrada.sk/aktuality/vn-orava-rokovanie-na-ministerstve-vo-veci-udelenia-vynimky/

Print Friendly

KTO JE LOVIACI RYBÁR?

V poslednom období dochádza medzi členmi rybárskej stráže a rybármi k mnohým nedorozumeniam vo veci výkladu niektorých pojmov. Jedným z týchto pojmov je aj „loviaca osoba“.

Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov spomína pojem „loviaca osoba“ len v jednom jedinom ustanovení, a to v § 23 ods. 1 písm. a) tohto zákona.

Zákon o rybárstve tento pojem nikde nedefinuje a nie je ustanovené ani všeobecne záväzné vymedzenie tohto základného pojmu v § 2 zákona o rybárstve.

Ak by sme upriamili pozornosť len na § 23 ods. 1 zákona o rybárstve, mohli by sme dospieť k záveru, že člen rybárskej stráže je oprávnený kontrolovať len osobu, ktorá fakticky loví a vykonáva rybolov. Čítať celý článok »

Print Friendly

Brigáda – plašenie a odstrel kormorána

Dňa 04.02.2017 o 06:00 hod. bude MO SRZ Trstená spolu s Poľovníckymi združeniami Tvrdošín, Krásna Hôrka, Nižná, Podbiel, Krivá organizovať usmrcovanie a vyrušovanie kormorána veľkého na rieke Orava na revíroch Orava č.  3, 4 a VN Tvrdošín.

Záujemcovia sa tejto akcie môžu zúčastniť, odpracovať si povinnosť brigády a pomôcť pri eliminovaní tlaku kormorána na naše vody.

V uvedený deň treba prísť na tieto stanovištia a prihlásiť sa:

  • Tvrdošín – kaplnka pri poľnohospodárskom družstve – p. Adamus
  • Krásna Hôrka – garáže pri poľnohospodárskom družstve – p. Iskra ml.
  • Nižná – poľnohospodárske družstvo – pri Urbáre – p. Vilčinský
  • Podbiel – sútok rieky Orava a Studeného Potoka – p. Mikulášik
  • Krivá – za mostom pred  futbalovým ihriskom vpravo pri hnojisku – p. Bakoš alebo poverený poľovník

Prihlasovanie sa iným spôsobom nebude akceptované!!!
V časti Orava 2 organizuje akciu p.Kompán tel. 0911233188
V prípade nejasností sa môžete informovať p. Adamusa tel. 0907659680

Výbor MO SRZ Trstená

Print Friendly

TV relácia – “Na rybách – Petrov zdar!”

„Na rybách – Petrov zdar!“ je názov novej televíznej relácie určenej všetkým divákom, ktorý sa zaujímajú o prírodu a rybárstvo na Slovensku! Relácia je určená pre širšiu skupinu divákov v atraktívnom prevedení a má výchovno-vzdelávací charakter.

Tento projekt vychádza z dielne Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS). Začiatok vysielania je naplánovaný na 12. februára 2017, kedy si premiéru relácie budete môcť pozrieť na “dvojke” RTVS. Čítať celý článok »

Print Friendly

Rozhovor s pánom Miroslavom Gregáňom

Krátky záznam rozhovoru s pánom Miroslavom Gregáňom, ktorý je v súčasnej dobe jedným z najstarších rybárskych hospodárov. Tento záznam bol nafilmovaný pri príležitosti 90. výročia vzniku Slovenského rybárskeho zväzu.

Print Friendly