SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

MIESTNA ORGANIZÁCIA TRSTENÁ

Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2019:

Dospelí 964
Mládež 60
Deti 144

Náhodný obrázok

dscf1316

Kalendár událostí

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
p
u
s
š
p
s
n
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Archív článkov

Brigáda

Dňa  5.3.2022 od 09:00 do  11:00 hod, MO SRZ Trstená bude  organizovať brigády, spolu s poľovníckymi združeniami a spolkami, za účelom usmrcovania a rušenia kormorána veľkého, na reviry  Orava č.3. v lokalitách Pláň Tvrdošín časť Krásna Hôrka, Pláň za ČOV Nižná, Pláň Pod Bielou Skalou (Jasienok). Rybári a poľovníci sa budú zhromažďovať na týchto stanovištiach, potom sa rozdelia po rybárskom aj poľovnom revíri.
Krásna Hôrka – garáže pri Urbárskom dome…Jozef Kováč PZ Javor Štefanov
Nižná – Poľnohospodárske družstvo, val pri Orave …Marek Vilčinský PS Hldočín Nižná
Podbiel Jasienok / Pod Bielou Skalou/ – Milan Mikulášik PS Kráľová Podbiel

Rybári zoberte si so sebou brigadnicky preukaz !!!

MO SRZ Trstená

Print Friendly, PDF & Email

Spravodaj č. 1/2022

Nakoľko tento rok je aj rokom volebným v Slovenskom rybárskom zväze, tak aj v našej MO SRZ sa uskutočnia voľby. Každý člen nad 18 rokov má právo voliť a byť volený. Ten kto má záujem pracovať vo výbore,  kontrolnej komisii resp. byť delegátom na snem sa môže prihlásiť formou Návrhu na kandidáta do orgánu organizačnej zložky SRZ.

Podľa volebného poriadku, je záujemca povinný doručiť Návrh na kandidáta do orgánu organizačnej zložky SRZ, ktorý je uvedený na našej webovej stránke kde je zverejnený aj nový volebný poriadok, najneskôr do 17. marca 2022 poštou na adresu Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Železničiarov 294/38, 028 01 Trstená, alebo osobne do rybárskeho domu v Trstenej (úradné hodiny sú každú stredu od 17:00 hod do 18:30 hod).

PETROV ZDAR !

Návrh kandidáta do volieb

Volebný poriadok

Print Friendly, PDF & Email

ŠOP Správa CHKO  Horná Orava, nám dňa 25.2.2022 udelila súhlas na rušenie a usmrcovanie kormorána veľkého na rieke Orava v lokalitách Pláň Tvrdošín časť Krásna Hôrka, Pláň za Čističkou odpadových vôd Nižná  a Podbiel Pod Bielou Skalou /Jasienok/, v dňoch 1.3.2022 do 15.3.2022.Z toho pre nás vyplýva:

Uvedené lokality sú poľovníckymi revírmi Štefanov, Podbiel a Nižná, preto na brigády sa bude treba prihlásiť u:

Marek Vilčinký – Nižná
Milan Mikulášik – Podbiel
Jozef Kováč – Štefanov

Rybári a poľovníci sa budú organizovať samostatne.   Prosím, ak sa rozhodnete ísť samostatne, tak mi to nahláste. Zároveň prosím o nahlásenie výsledkov pozorovania a odstrelu kormorána, foto  a mená zúčastnených na môj e-mail.   

V prípade nejasnosti ma kontaktujte: Bernard Adamus: e-mail: beno.adamus@gmail.com, č.t. 0907659680- Spoločne organizovanú brigádu včas oznámime na stránke MO SRZ Trstená- V dňoch 11.3.2022 – 14.3.2022 je sčítanie vtáctva ŠOP. Z uvedeného dôvodu v uvedenom termíne neorganizujte žiadne aktivity za účelom rušenia a usmrcovania kormorán.

Výbor MO SRZ Trstená

Print Friendly, PDF & Email

Brigáda

Dňa 26.2.2022 o 08:30 hod, MO SRZ Trstená organizuje spoločnú brigádu, spolu s poľovníckymi združeniami a spolkami, za účelom usmrcovania a rušenia kormorána veľkého, na reviroch Orava 4 a Orava č.3. Prosím podľa možnosti o účasť poľovníkov a rybárov v stanovenú hodinu na týchto lokalitách:
Tvrdošín…kaplnka pri Roľníckom družstve – Ján Smoleň PZ Háj Tvrdošín
Krásna Hôrka..garáže pri Urbárskom dome…Jozef Kováč PZ Javor Štefanov
Nižná…Poľnohospodárske družstvo, val pri Orave …Marek Vilčinský PS Hldočín Nižná
Podbiel..sútok Studeného potoka a Oravy…Milan Mikulášik PS Kráľová Podbiel
Krivá… za futbalovým ihriskom PS Prieková Or.B.PotokTvrdošín Orava 4 – pri galérii Medvecká – Daniel Mensár
Rybári doneste si brigadnicky preukaz !!!       

Od 24.2.2022 do 28.2.2022 od 07:00 do 17:00 hod. bude pokračovať plašenie a odstrel kormorána tak, ako v minulom týždni. Prosím o posielanie foto  a posielanie výsledkov na e-mail: beno.adamus@gmail. com, alebo tel.č. 0907659680.

Ing. Bernard Adamus
MO SRZ Trstená

Print Friendly, PDF & Email

Brigáda

V dňoch  17.2.2022 – 20.2.2022 v čase od 07,00 do 17,00 hod, MO SRZ Trstená bude  organizovať brigády spolu s poľovníckymi združeniami a spolkami, za účelom usmrcovania a rušenia kormorána veľkého na revíroch Orava č. 4 a Orava č. 3. Rybári a poľovníci sa budú organizovať samostatne. Prosím, ak sa rozhodnete ísť samostatne, tak mi to nahláste. Zároveň prosím o nahlásenie výsledkov pozorovania a odstrelu kormorána, foto  a mená zúčastnených na môj e-mail.   

V prípade nejasností ma kontaktujte: Bernard Adamus: e-mail: beno.adamus@gmail.com, č.t. 0907659680

MO SRZ Trstená

Print Friendly, PDF & Email