SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ

MIESTNA ORGANIZÁCIA TRSTENÁ

Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2017:

Dospelí 907
Mládež 53
Deti 98

Náhodný obrázok

dscf1513

Kalendár událostí

<< jan 2020 >>
pusšpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Archív článkov

Komentár MŽP SR k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu

§ 19 písm. b) zákona (povolený spôsob lovu na lipňovom rybárskom revíre)

Otázka (SRZ – Rada, Žilina): § 19 písm. b) zákona o rybárstve – povolený spôsob lovu na lipňovom rybárskom revíre

V zmysle § 19 písm. b) zákona o rybárstve pri love hlavátky je zakázané loviť inak než prívlačou alebo muškárením.
V zmysle § 17 písm. b) zákona o rybárske je na lipňových rybárskych revíroch zakázaná prívlač.

Tak ako sme uviedli v bode 1 našej žiadosti, kým ustanovenia § 16 až 18 upravujú zakázané spôsoby lovu rýb podľa charakteru rybárskeho revíru, tak § 19 upravuje zákazy pri love konkrétneho druhu ryby, pričom pri love hlavátky sa loví na lipňových a pstruhových rybárskych revírov. Z dikcie zákona o rybárstve vyplýva, že pri love hlavátky na lipňových rybárskych revíroch nie je možná prívlač, ktorá je však možná na pstruhových rybárskych revíroch.

Otázka č. 1: Môže osoba, ktorá je držiteľom povolenia na lov hlavátky loviť na prívlač na
lipňovom rybárskom revíre, na ktorom je prívlač podľa zákona o rybárstve zakázaná.

Otázka č. 2: Ak je osoba držiteľom povolenia na lov hlavátky a aj držiteľom lipňového povolenia na rybolov, ktorým ustanovením zákona o rybárstve (§ 17 alebo § 19) sa má loviaca osoba riadiť, resp. ako je možné preukázať, na ktorý typ povolenia na rybolov loví?

Odpoveď: Osoba, ktorá je držiteľom povolenia na lov hlavátky môže loviť na prívlač na lipňových vodách – „lipňovom rybárskom revíre“ a oprávňuje ju k tomu, ako sme to pri komentári k § 19 písm. b) zákona podrobnejšie vysvetlili, § 19 písm. e) zákona. Zdôrazňujeme pritom, že ustanovenie § 19 zákona – Zakázané spôsoby lovu rýb pri love hlavátky sa vťahuje na držiteľov povolení na lov hlavátky. Nie je teda pravdou, že takáto prívlač je podľa zákona zakázaná. Zároveň dávame do pozornosti ustanovenie § 13 ods. 4 zákona, podľa ktorého je lov na pstruhových vodách a lipňových vodách s výskytom hlavátky, povolený v čase od 1. novembra do 31. decembra len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky. Lov prívlačou na lipňových vodách podľa § 17 písm. b) vyhlášky síce zakázaný je, ale dodávame, že celé ustanovenie § 17 zákona – Zakázané spôsoby lovu rýb v lipňových vodách sa vťahujú na držiteľov povolení na vody lipňové a nie na držiteľov platného povolenia na lov hlavátky v čase jej lovu. Držiteľ povolenia na lipňové vody sa pri love rýb na lipňových vodách riadi ustanovením § 17 zákona, držiteľ povolenia na lov hlavátky sa pri jej love na pstruhových vodách alebo lipňových vodách riadi ustanovením § 19 zákona. Loviaca osoba sa vie veľmi ľahko preukázať na ktorý typ povolenia loví. Pravdepodobne Vaša otázka smeruje k tomu, že v prípade povolenia na vody pstruhové, lipňové a kaprové tieto SRZ, ako jediný užívateľ, vydáva na jednej tlačovine, v ktorej sa vlepenými „nálepkami“ (ceninami) vyznačuje o aký typ povolenia ide. V tejto súvislosti ste pravdepodobne opomenuli skutočnosť, že povolenie na lov hlavátky SRZ už dlhoročne a zo zrejmých dôvodov vydáva na samostatnom tlačive. Z uvedeného vyplýva, že ak si držiteľ povolenia na lipňové vody pred začatím lovu v zázname, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou povolenia, vyznačí dátum a číslo revíru v ktorom sa chystá loviť ryby a to isté urobí držiteľ „samostatného povolenia“ – povolenia na lov hlavátky, je dostatočne identifikovateľné, na ktorý typ držiteľ toho ktorého povolenia loví. Držiteľ povolenia na lipňové vody môže používať nástrahu – mušku (strímer) do veľkosti maximálne 10 cm, naopak držiteľ povolenia na lov hlavátky musí pri jej love používať nástrahu vo veľkosti minimálne 15 cm.

Celý dokument

Print Friendly, PDF & Email

Pellegrini vyhlásil vojnu nepoctivým chatárom a rybárom

Len v okolí vodnej nádrže Domaša sú tri stovky nelegálnych stavieb, prístreškov, či búd. Vláda sa teraz zastala obcí, ktoré s týmto neduhom bojujú už roky. Dokonca je pripravená financovať likvidáciu čiernych stavieb. Obce by si to totiž pri svojich rozpočtoch ani nemohli dovoliť.

Na brehu Domaše existujú časti, ktoré nehyzdia žiadne nepovolené objekty či prístrešky. Avšak sú miesta, na ktorých by ste si peknú fotku neurobili. “V okolí Domaše je viac ako 300 čiernych stavieb,” uviedol Radovan Kapráľ, starosta Kvakoviec.

Pokračovať v čítaní

Print Friendly, PDF & Email

Oznam

Oznamujem, že dňa 2. októbra o 16:00 začína rybársky krúžok v Trstenej.
Žiaci nech si so sebou donesú riadne vyplnenú prihlášku do krúžku, písanku a pero.
 
S pozdravom vedúci krúžku
Martin Pallo
Print Friendly, PDF & Email

Mimoriadna členská schôdza 2019

Print Friendly, PDF & Email