MIESTNA ORGANIZÁCIA TRSTENÁ
Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2019:

Dospelí 964
Mládež 60
Deti 144

Náhodný obrázok
dscf1316
Kalendár událostí
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
p
u
s
š
p
s
n
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Archív článkov

Školenie a skúšky nových členov

Výbor MO SRZ Trstená oznamuje novým členom, že po úspešnom vykonaní testu budú prijatí za člena SRZ na najbližšom zasadaní výboru.

Platby za povolenia na rybolov budú prebiehať len bezhotovostnou formou. Na stránke srztrstena.sk je priečinok s odkazom na platby za povolenky. Treba si vybrať druh platby a vytvoriť variabilný symbol, pod tabuľkami je uvedené číslo účtu na ktorý treba platbu uhradiť.

U nových členov je povinná platba – členské, členský preukaz, zápisné a školné (školné je 12,50 eur nie je uvedené v tabuľke treba to pripočítať k celkovej sume za povolenky). Do poznámky treba uviesť – meno a priezvisko, nový člen, školné. Platbu treba zrealizovať najneskôr do 20.05.2021. Prosíme Vás o dodržanie tohto termínu nakoľko predaj povolení bude končiť a neskôr už nebude možné Vám pripraviť povolenia na rybolov. Výdaj povolení bude prebiehať od 02.06.2021 každú stredu od 17:00 hod do 18:30 hod. je potrebné si priniesť fotografiu o rozmere 4,5 x3,5 cm.

Príklad platby: – mám záujem o kaprovú zväzovú povolenku a pstruhovú povolenku,

VS: 3 – členská známka –  30eur

1 – kaprová miestna 37 eur

1 – kaprová zväzová (pre vydanie KZ musí byť zakúpená KM)- 40 eur

0 – lipňová miestna – nemám záujem

0 – lipňová zväzová – nemám záujem

1 – pstruhová – 20 eur

ŠS: 3 – členský preukaz – 0,50 eur

1 –    Tohto roku sa to nových členov netýka

3 – zápisné – povinná platba 40 eur

1 – tohto roku sa to nových členov netýka

0 – resp. iné číslo –  ak chcete dobrovoľne prispieť na niektorú aktivitu

 

Platba bude vyzerať takto: VS: 311001  ŠS: 31310  suma: 167,50 + 12,50 (školné) – 180 eur, údaj v poznámke: meno a priezvisko, nový člen, školné,

číslo účtu/IBAN: SK9009000000000054180158

Členstvom v SRZ vzniká členom povinnosť odpracovať brigádu, termíny a spôsob odpracovania brigády je zverejnený na našej webovej stránke. Taktiež vyniká členom povinnosť zúčastňovať sa členskej schôdze, ktorá sa koná raz za rok. Termín bude tiež zverejnený na našej webovej stránke, emailom resp. poštou.

 

Print Friendly, PDF & Email