MIESTNA ORGANIZÁCIA TRSTENÁ
Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2019:

Dospelí 964
Mládež 60
Deti 144

Náhodný obrázok
DSC06556
Kalendár událostí
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
p
u
s
š
p
s
n
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Archív článkov
Najnovšie komentáre

VOLEBNÝ PROGRAM

Ing. Petra Beleša, PhD.beles-peter
na funkciu tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu

Vážení rybári,

v tomto roku sa bude konať Snem Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý je jeho vrcholným orgánom. Keďže bude spojený aj s voľbou tajomníka, od ktorého sa očakáva predovšetkým ochrana majetku zväzu, budovaného našimi predchodcami, pred reálnou hrozbou jeho prerozdeľovania a sprenevery, chcem Vás oboznámiť so svojim programom, ktorý som vypracoval na základe svojich skúsenosti a poznatkov. Čaká nás množstvo práce a nebude to jednoduché, ale verím, že tento program pozitívne ovplyvní rybárstvo na Slovensku a uspokojí väčšinu rybárov. Tieto úlohy však nemôže plniť človek, ktorý sa počas mandátu začne len orientovať v odbornej rybárskej problematike alebo sa bojí podpísať pod významné dokumenty chrániace rybárstvo a záujmy rybárov. O rybárskej problematike a úlohách, ktoré treba vykonať mám dobrý prehľad, vzhľadom na moje 15-ročné profesionálne pôsobenie v Slovenskom rybárskom zväze a preto sa chcem pokúsiť o konsolidáciu rybárstva na Slovensku.

Životopis

Volám sa Peter Beleš, narodil som sa v roku 1974 v Čadci. Základnú školu som vychodil vo Svrčinovci, v štúdiu som pokračoval na Gymnáziu v Čadci, ktoré som ukončil v roku 1992. Rok som pôsobil na Ústredí štátnej ochrany prírody – CHKO Kysuce. V štúdiu som ďalej pokračoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (predtým VŠP Nitra), Agronomickej fakulte. Štúdium som ukončil vykonaním štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore zootechnickom v roku 1998. V roku 1999 som sa zamestnal v Slovenskom rybárskom zväze – Rada Žilina, kde som pôsobil na viacerých pozíciách ako odborný referent, oblastný ichtyológ a vedúci odboru tečúcich vôd. V roku 2013 som ukončil externé doktorandské štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov v študijnom odbore špeciálna živočíšna produkcia a úspešne obhájil dizertačnú prácu na tému Ichtyofauna vodárenskej nádrže Nová Bystrica a kvalita vody. Od roku 2004 vykonávam znaleckú činnosť v odbore: Vodné hospodárstvo, odvetvie Rybárstvo a rybnikárstvo. Rybárom som od svojich 10-rokov a organizovaný som v Miestnej organizácií Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci.

Adresa:
Svrčinovec 778, 023 12 Svrčinovec
tel.: 0903513213
e-mail: pbeles778@gmail.com

Program

 • Vykonanie nezávislého auditu zameraného na zistenie ekonomickej situácie a stavu majetku Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Prijatie opatrení na stabilizovanie hospodárenia Sekretariátu Rady Slovenského rybárskeho zväzu a schválenie pravidiel transparentného nakladania s finančnými prostriedkami členov Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Posilnenie kompetencií pre základné organizácie pri výkone rybárskeho práva a vytvorenie silných organizácií s regionálnou štruktúrou.
 • Vyvodenie osobnej zodpovednosti za nehospodárne riadenie Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Reorganizácia sekretariátu zväzu so sídlom v Žiline a jeho presmerovanie na plnenie úloh ako sú odborno-metodická, poradenská a konzultačná činnosť.
 • Právne zastupovanie ZO SRZ v sporových konaniach.
 • Pomoc a podpora pri vedení krúžkov deti a mládeže.
 • Nový spôsob výdaja a distribúcie povolení cez internet.
 • Elektronická evidencia členov Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Ochrana rybárskych revírov proti negatívnym vplyvom ľudskej činnosti (úpravy vodných tokov, malé vodné elektrárne, ťažba štrkopieskov).
 • Väčšia angažovanosť pri presadzovaní kompenzácií škôd spôsobených chránenými živočíchmi (kormorán veľký, volavka popolavá a vydra riečna).
 • Podpora chovu ohrozených druhov rýb (lipeň tymiánový, mrena severná, podustva severná, nosáľ sťahovavý, jalce, čerebľa pestrá).
 • Oddelenie činnosti chovu a produkcie rýb od činnosti Sekretariátu Rady, zreálnenie cien násadových rýb.
 • Vypracovanie koncepcie rybárstva spoločne s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
 • Zvýšenie kvality zarybnenia rybárskych revírov prijatím efektívnych hospodárskych opatrení.
 • Vytvorenie nezávislých odborných komisií pozostávajúcich z odborníkov rôzneho profesijného zamerania poskytujúcich pomoc Rade a Sekretariátu Rady pri riešení zložitých problémov.
 • Podpora novely zákona o rybárstve, ktorá zjednoduší výkon rybárskeho práva, zvýši ochranu pôvodných druhov rýb a zlegalizuje nové rybolovné techniky.
 • Zabezpečenie informovanosti všetkých členov Slovenského rybárskeho zväzu štandardnými masovokomunikačnými prostriedkami o všetkých prijímaných rozhodnutiach Rady.
 • Zmena Stanov Slovenského rybárskeho zväzu v tom, že tajomník alebo riaditeľ sekretariátu Rady môže byť odvolaný Radou pri neplnení uznesení.
 • Posilnenie kompetencií Kontrolnej komisie Rady.

www.carpclub.sk
www.ozrieka.sk

Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.