MIESTNA ORGANIZÁCIA TRSTENÁ
Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2019:

Dospelí 964
Mládež 60
Deti 144

Náhodný obrázok
IMG_8062
Kalendár událostí
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
p
u
s
š
p
s
n
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Archív článkov
Najnovšie komentáre

Informatívna správa zo zasadnutia Mimoriadneho snemu SRZ

snem-srz-6

Dňa 1. októbra 2016 sa konal Mimoriadny snem Slovenského rybárskeho zväzu v hoteli Slovakia v Žiline. Snem sa uskutočnil na základe článku IV.C, bod 13 uznesenia XI. snemu SRZ “Do 1.6.2016 pripraviť návrh zmeny Stanov SRZ a následne zvolať Mimoriadny snem“.

Mimoriadneho snemu SRZ sa zúčastnilo 113 delegátov, resp. náhradníkov zo 120 riadne zvolených delegátov členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou. Mimoriadneho snemu SRZ sa nezúčastnili delegáti zo ZO SRZ Krompachy, Rohožník, Brezno, Veľký Krtíš, Nové Mesto nad Váhom, Brodské a Piešťany. Delegát za MsO SRZ Piešťany Martin Rajčan udelil plnomocenstvo na zastupovanie Ing. Mgr. Melicherovi. V zmysle § 22 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nebol Ing. Mgr. Melicher oprávnený na zastupovanie, a to z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia, dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov. Na základe tejto skutočnosti bola MsO SRZ Piešťany bez zástupcu na Mimoriadnom sneme SRZ.

Po niekoľkých pripomienkach delegátov bolo schválené pracovné predsedníctvo v zložení viceprezidentov, ktorí boli zvolení za delegátov, okrem Nitrianskeho kraja, kde bol za člena pracovného predsedníctva schválený člen Rady SRZ, p. Farský.
Následne bola schválená mandátová komisia a návrhová komisia, z každého kraja jeden delegát a prítomnosť médií s možnosťou spracovania zvukovo-obrazového záznamu.

Pred schválením samotného programu, vystúpil delegát za MO SRZ Čadca, Ing. Beleš, PhD. s návrhom na zmenu programu, a to kontrola uznesení z XI. Snemu SRZ, zmena Stanov SRZ a bod rôzne. Tento návrh neprešiel.
Predsedajúci pracovného predsedníctva p. Orovčík dal schváliť program zasadnutia, tak ako bol navrhnutý spolu s rokovacím poriadkom Mimoriadneho snemu SRZ. Za overovateľov notárskej zápisnice boli schválení Ing. Mihalda a p. Petruš.

Vo veci zmeny Stanov SRZ bol prednesený návrh, schváliť návrh Stanov SRZ predložený Radou SRZ an block, Snem rozhodol hlasovaním predložený návrh neschváliť. Následne bol prednesený návrh, aby sa Stanovy SRZ nemenili vôbec a ich zmena, aby sa predložila až na riadnom sneme SRZ v roku 2018, uvedený návrh bol delegátmi schválený. Po obednej prestávke návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, ktorým bolo jednohlasne schválené, že sa vypracuje nový návrh Stanov SRZ, ktorý bude predložený na sneme SRZ v roku 2018.

O podrobnejšom priebehu Mimoriadneho snemu SRZ s jednotlivými pripomienkami a hlasovaniami delegátov a konkrétnom znení uznesení Vás budeme informovať prostredníctvom notárskej zápisnice, ktorá bude po overení uverejnená v plnom znení na našej webovej stránke www.srzrada.sk.

Zdroj: http://www.srzrada.sk/aktuality/informativna-sprava-zo-zasadnutia-mimoriadneho-snemu-srz/

Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.