MIESTNA ORGANIZÁCIA TRSTENÁ
Členská základňa

Počet členov k 31. 12. 2019:

Dospelí 964
Mládež 60
Deti 144

Náhodný obrázok
IMG_8271
Kalendár událostí
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
p
u
s
š
p
s
n
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Archív článkov
Najnovšie komentáre

2% z dane

Oznamujeme členom, že môžu darovať Slovenskému rybárskemu zväzu miestnej organizácii Trstená 2% alebo 3% z Vašej dane. Vyzbieraná suma bude použitá na presne určený účel, ktorý necháme na výbere a rozhodnutí samotných rybárov na Výročnej členskej schôdzi 2021. Bližšie informácie o podmienkach sa dozviete na našej stránke srzrada.sk. Spôsob poukázania závisí od toho, či ste fyzická osoba resp. zamestnanec alebo právnická osoba:

Fyzická osoba podnikateľ alebo zamestnanec, ale aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa – organizácie, ktorá je uvedená v zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie podielu zaplatenej dane je 3,32 €. Postup krokov, ako poukázať 2% alebo 3% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie sami alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ. Ak ste zamestnanec, zamestnávateľ Vám na požiadanie vyplní tlačivo s názvom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Toto tlačivo spolu s vyplneným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane z príjmov je potrebné doručiť daňovému úradu príslušnému podľa miesta bydliska najneskôr do 30. apríla 2021. 

Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Údaje o prijímateľovi (je potrebné v tlačivách vyplniť presne takto):

Obchodné meno alebo názov:
Slovenský rybársky zväz
Sídlo:
Andreja Kmeťa 314/20, 010 55 Žilina
Právna forma:
občianske združenie
IČO:
00178209

Informáciu o poukázaní podielu zaplatenej dane prosíme zaslať na email: predseda@srztrstena.sk

Print Friendly, PDF & Email